Nhà môi giới toàn cầu của Châu Á

Tiếp cận thị trường tài chính thế giới. Giao dịch Cổ phiếu, Tiền điện tử, Ngoại hối, Kim loại và Chỉ số trong một tài khoản tại Juno Markets.


Juno Markets là một nền tảng đa tài sản cung cấp cả đầu tư vào cổ phiếu và tài sản kỹ thuật số, cũng như giao dịch CFD. Bằng cách đăng ký, bạn sẽ nhận được email, bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.

Mọi giao dịch đều có rủi ro. Bạn có thể mất số vốn khi đầu tư.

Đăng ký tài khoản và bắt đầu giao dịch trong vòng vài phút.

Nếu bạn có mã khuyến mãi hoặc mã giới thiệu, vui lòng nhập vào đây.

Mật khẩu phải bao gồm ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ viết hoa, chữ viết thường và số.

Bằng cách nhấp vào 'Gửi' dưới đây, tôi thừa nhận rằng tôi đã hiểu đầy đủ về việc chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện (thoả thuận của khách hàng) với những thay đổi theo thời gian.